กบข. ตอกย้ำจุดยืนองค์กรที่มีธรรมาภิบาล คว้าคะแนน ITA อันดับ 1 ประเภทกองทุน สองปีซ้อน

141
0
Share:

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ประเภทกองทุนของรัฐ ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดย กบข. ทำคะแนนได้ 93.70 ในระดับ A ยืนหยัดมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบในระดับโลก

 

 

Share: