กรมควบคุมมลพิษเยี่ยมชมโรงงานของอินโดรามาฯ

110
0
Share:

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำ ให้การต้อนรับ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมคณะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PET บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเทคโนโลยีการผลิต และการควบคุมกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก PET (rPET) สำหรับผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารและเส้นใยเส้นด้าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอนิเวช ติวารี หัวหน้าโรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์นครปฐม และนายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโสจากไอวีแอล พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

Share: