ชูโครงการ “The IVL Way – Compassion to Society” ดึงพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ฟื้นฟูจิตใจชุมชน

51
0
Share:

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ระดมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน เด็ก และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านโครงการ “The IVL Way – Compassion to Society” สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน และและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชน มูลค่าการสนับสนุนในโครงการรวมกว่า 1.5 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น ไอวีแอลได้ส่งมอบห้องความดันลบ หรือตู้ความดันลบสำหรับคลุมเตียงสำหรับการรักษาผู้ป่วยหรือดูแลผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาล 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จ.นนทบุรี โรงพยาบาลบ้านหมอ โรงพยาบาลแก่งคอย โรงพยาบาลวิหารแดง โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สระบุรี โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี และโรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตลอดเวลาและต่อเนื่องหลายวัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ภายใต้โครงการ The IVL Way – Compassion to Society ไอวีแอลยังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน โดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาได้ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนริมคลองพระโขนง และชุมชนล็อค 123 จำนวนรวม 1,750 ครัวเรือน ตลอดจนสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่มูลนิธิเด็กและเยาวชน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิสายเด็ก มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต มูลนิธิบ้านพระพร ศูนย์เมอร์ซี่ และองค์การเฟรนด์ ประเทศไทย โดยมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการดูแลทั้งสิ้น 360 ราย

นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโสด้านสื่อสารองค์กร และความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “The IVL Way –  Compassion to Society เป็นหนึ่งในแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีแอลที่มุ่งส่งมอบความช่วยเหลือ ความปรารถนาดี และกำลังใจให้แก่ชุมชนและสังคม ผ่านความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจิตอาสาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน”

 

 

Share: