ซาบีน่าผนึกโรบินสันร่วมโครงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ 13

145
0
Share:

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และนางสาววีราภรณ์ เนตรคง ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ ผนึกความร่วมมือกับบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) โดยนางนิลุบล เลิศมีมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าสตรี และนายสรวิศ ผลภาษี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโครงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ 13 โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสันจะอำนวยความสะดวกในการเป็นช่องทางให้จิตอาสาขอรับชุดเย็บเต้านมเทียม และส่งมอบเต้านมเทียมที่เย็บเรียบร้อยแล้วคืนได้ที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งจะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อเต้านมเทียมที่เย็บสำเร็จให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผ่านโรงพยาบาล และศูนย์มะเร็งทั่วประเทศ อีกด้วย

 

Share: