ซาโนฟี่ รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2021 ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

415
0
Share:

 

บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลก นำโดยคุณชมัยพร หนุนภักดี (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารสาธารณกิจสัมพันธ์ ประจำประเทศไทย คุณปัณฑ์ชนิต สเนป (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเอเชีย และคุณมัณฑนา ตันประเสริฐ (ที่สามจากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2021 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ ที่พร้อมช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่อย่างยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรม CSR จิตอาสาต่อเนื่องในทุกๆ ปี ผสานกับการส่งมอบความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพร่วมกับพันธมิตร หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรด้านสุขภาพในระดับชุมชน

 

Share: