ต้องเป็นพนักงานแบบไหนที่ยังไงก็ไม่ตกงาน

329
0
Share:

 

ในโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้การแข่งขันอย่างเข้มข้นของธุรกิจ ยิ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเท่าไหร่ ทรัพยากรมนุษย์ย่อมสั่นคลอนมากขึ้นเท่านั้น World Economic Forum บอกว่า ภายในปี 2022 งานการบนโลกนี้จะมีตำแหน่งเกิดขึ้นใหม่ราวๆ 133 ล้านตำแหน่ง และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ งานอีก 75 ล้านตำแหน่ง อาจจะหายไปจากสารบบ เห็นได้ชัดว่า ทักษะและความรู้ของคนทำงานจะเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เรียนมา ก็อาจล้าสมัย และใช้ไม่ได้จริง ตรงนี้ส่งผลให้เกิด ‘Skill Gap’ หรือการที่คนทำงานมีทักษะไม่สอดคล้องกับที่องค์กรต้องการ นั่นหมายถึง นักศึกษาจบใหม่ นักล่างานจะหางานได้ยากขึ้น หรือแม้แต่พนักงานในบริษัทก็กังวลกับอนาคตการทำงาน ไม่สามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้

อริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer & Managing Director – SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม องค์กรในยุคนี้ต้องการบุคคลที่มีทักษะพื้นฐานสำคัญที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกทุกวันนี้ได้ ดังนั้น ทักษะพื้นฐานสำคัญหลัก ๆ ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นบุคคลที่องค์กรต่าง ๆ ล้วนต้องการ มีโอกาสประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้ มีดังนี้

1.เปิดรับ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning)

เชื่อเถอะว่าทุกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และทำให้การทำงานเปลี่ยนไป ความรู้เพียงวิชาเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว คนทำงานต้องเตรียมพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ นำมาประยุกต์ใช้ และหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงานอยู่เสมอ ทุ่มเทเวลาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน แสวงหาความรู้ทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร เช่น ถ้ารู้ว่าที่ไหนเปิดหลักสูตรเรียนดี ๆ ก็จะพยายามเข้าไปร่วมสัมมนาให้ได้ หรือซื้อหนังสือดี ๆ มาอ่านเอง ไม่ต้องรอให้องค์กรคอยจัดและเตรียมคอร์สเรียนให้

องค์กรมากมายล้วนต้องการคนทำงานเช่นนี้ เพราะสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพของสินค้าดีขึ้น ลูกค้าเกิดความพึงอใจมากขึ้น คนเหล่านี้สามารถช่วยองค์กรคิด วางแผน พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า มากกว่าแค่รอฟังคำสั่งจากหัวหน้าเท่านั้น

แน่นอนว่าคนที่มีทักษะนี้จึงเป็นบุคคลที่องค์กรมากมายพร้อมที่จะอ้าแขนรับ แม้จะเป็นนักศึกษาจบใหม่ก็ตาม ดังนั้น ไม่ว่าพนักงานเก่าหรือใหม่หากมีทักษะนี้ก็จะโดดเด่นขึ้นมาในสายตาองค์กร

2. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

เราอาศัยอยู่ในยุคที่ความรู้ข่าวสารไหลเวียนอย่างรวดเร็ว มีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่เคยหยุดนิ่ง ทักษะที่สำคัญอีกหนึ่งทักษะที่องค์กรมากมายกำลังมองหาในตัวคนทำงานก็คือ ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิด และยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลา พลิกแพลงแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันนี้

คนทำงานในยุคนี้ ต้องเปิดใจรับกับความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่พวกที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง หรือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ ต้องยอมรับว่าวิธีการเดิม ๆ ที่เราทำแล้วสำเร็จ อาจจะไม่ใช่วิธีที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอนาคตแล้ว เราไม่ควรหยุดนิ่ง ดังนั้น การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนทำงานในยุคใหม่ บุคคลที่มีทักษะนี้จะสามารถอยู่ร่วมกับองค์กร พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในยุคปัจจุบันต่อไปได้

3.มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ทุกวันนี้ ธุรกิจไม่ได้แข่งขันกันแค่เพียงจำนวนของสินค้าที่ผลิตออกมาเหมือนแต่ก่อน แต่เป็นการแข่งขันในด้านการสร้างจุดขายของสินค้า องค์กรไหนมีบุคลากรที่สรรสร้างไอเดียใหม่ ๆ ได้เยอะ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าใหม่อยู่เสมอ คิดต่อยอดได้จากสิ่งที่องค์กรมี ทำให้องค์กรเกิดนวัตกรรม องค์กรนั้นถือว่าได้เปรียบในเชิงธุรกิจ เห็นได้ชัดว่า หลายองค์กรมีการส่งพนักงานไปเรียน อบรมตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ แน่นอนว่า หากผู้ที่กำลังหางานหรือพนักงานมีคุณสมบัติที่สอดรับได้ดีกับกลยุทธ์ขององค์กรอย่างการมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว ก็ย่อมเป็นที่ต้องการในตลาดงานอย่างแน่นอน

กล่าวโดยสรุป ด้วยการทำงานในโลกยุคนี้ ที่เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารแทบไม่เคยหยุดนิ่ง มีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง องค์กรจึงต้องปรับตัวตลอดเวลา เชื่อเถอะว่า สุดท้ายแล้วหากคนเราเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ของตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พลิกแพลงหาวิธีที่เหม าะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กรมากมาย และไม่ตกงานอย่างแน่นอน ดังนั้น ทักษะเด่นเหล่านี้คนทำงานจึงไม่ควรมองข้ามและต้องพัฒนาทักษะนี้ต่อไป

สุดท้ายการเรียนรู้แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยลัยนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปต่อชีวิตการทำงานในโลกยุคนี้ เพราะโลกหมุนเร็วกว่าหลักสูตรหรือวิชาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย แต่มันเป็นยุคที่คนทำงานต้องขวนขวายเพิ่มเติมทักษะที่จำเป็นนอกห้องเรียน เพื่อทำตัวเองให้มีคุณค่า และมีโอกาสเดินต่อไปในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้แล้วกับ SEAC พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ YourNextU โมเดลการเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ให้คุณเรียนรู้ในรูปแบบไม่มีลิมิต (Unlimited) ตั้งแต่วันนี้ ที่ https://www.yournextu.com

เรื่อง : อนุสรา ทองอุไร / ภาพ : pixabay

Share: