ทำงานแบบ introvert ให้มีประสิทธิภาพ กับ “ธนา โพธิกำจร”

2001
0
Share:

 

Introvert คือ กลุ่มคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง มีความสุขกับการอยู่คนเดียว ชอบคิดอะไรเรื่อยเปื่อยคนเดียว ดูเหมือนจะขี้อาย มีจำนวนเพื่อนสนิทแบบนับคนได้ มีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา อ่อนไหว เป็นพวกคิดมาก คิดก่อนพูด และในขณะเดียวกันก็พูดน้อย ไม่ชอบเป็นศูนย์กลางของความสนใจ ชื่นชอบการได้อยู่เบื้องหลัง การได้อยู่หลังไมค์ มากกว่าการได้อยู่ท่ามกลางสปอร์ตไลท์

นิยามนี้ทำให้การทำงานของคน Introvert แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่พวกเขาย่อมจะต้องเจอกับอุปสรรคที่ไม่กล้าเข้าหาสังคม ไม่กล้าเสนองานกับลูกค้า และอาจขาดภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งสิ่งที่ขาดไปส่งผลต่อการทำงานเป็นอย่างมาก กระนั้นเรื่องเหล่านี้กลับไม่เป็นผลกับ “ธนา โพธิกำจร” CEO บริษัท กสิกรไลน์ จำกัด หรือ LINE BK ที่ภาพลักษณ์เป็นคนพูดคุยเก่ง มีความเป็นผู้นำสูง อยู่ในตำแหน่งผู้นำของบริษัทที่ต้องมีการพบปะกับผู้คนจำนวนมาก แต่เปิดเผยว่าเป็นคน Introvert ซึ่งดูไม่เข้ากันกับสิ่งที่เป็น แล้วอะไรกันที่ทำให้คน Introvert แบบคุณธนายืนอยู่ถามกลางสปอร์ตไลท์เหล่านี้ได้

คุณธนามักจะบอกถึงวิธีการบริหารงานว่า การรับฟัง ฟังเยอะ และซิงก์ (Sync) เยอะ สั่งน้อยๆ เพราะเขาเชื่อว่าถ้าหากมีทีมที่ดี เพียงแค่เปิดใจรับฟัง พยายามทำให้ทีมเข้าใจถึงเป้าหมายเดียวกัน ทำให้ทีมรู้ว่าบริษัทต้องไปทางไหน ที่เหลือ คือหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำ คือเป็นผู้เชียร์ให้ทีมไปทางเป้าหมายเดียวกัน รับฟังและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันกับทีมนั่นเอง

สิ่งที่คุณธนาได้สะท้อนด้าน Introvert ออกมา โดยเลือกที่จะใช้ความคิดก่อนที่ตัดสินใจพูดออกมาเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมไปถึงการเป็นผู้ฟังที่ดีรู้ว่าทีมงานต้องการสิ่งใดเพื่อให้บริษัทไปในทิศทางเดียวกัน

ไลฟ์สไตล์เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติของ Introvert ช่วยเรื่องการทำงานของคุณธนา อีกด้วย โดยเริ่มตื่นนอนตั้งแต่ ตี 5 และใช้เวลาถึง 6 โมง ในการวางแผนและติดตามข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมว่าควรทำอะไรบ้าง 8 โมง พูดคุยกับทีมงานในช่วงเช้า และตลอดเวลาทั้งวันใช้เวลาไปกับการประชุมจนถึงเย็นที่ได้เริ่มมีเวลาทำงานของตนเอง และช่วงค่ำที่ได้ใช้เวลาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาการทำงานต่างๆ ซึ่งการเป็นคน Introvert นั้น ทำให้คุณธนามีการทำงาน การเตรียมความพร้อม และวางแผนเป็นคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่เป็น Introvert

แม้การเป็น Introvert ที่ไม่ชอบเข้าสังคม หรือการเป็น Extrovert ที่มีนิสัยชอบเข้าสังคม ต่างต้องเตรียมความพร้อมในการทำงานเพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงาน แม้การเป็น Introvert ที่เก็บตัว แต่การทำงานต้องมีความกล้าที่จะพูดออกมาในสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือ Extrovert ที่เข้าสังคมได้ดี แต่ควรรับรู้ว่าสิ่งที่พูดออกมาเป็นผลดีกับการทำงาน เพราะอย่าให้รูปแบบการเข้าสังคมนั้นปิดโอกาสให้เราไม่ได้สิ่งใหม่ๆ แต่ให้มีความกล้าที่จะก้าวออกไปจากพื้นที่ของตนเอง

Share: