“ทีมแพทย์เฉพาะทาง” เบื้องหลังความสำเร็จของ VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร

812
0
Share:

ทราบหรือไม่? เมื่อผู้หญิงอายุ 35 ปี มีความเสี่ยงสูงต่อการมีบุตรยากมากขึ้น

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงจำนวนมากแต่งงานช้าลง ทำให้ภาพรวมของคนไทยมีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก ประมาณ 10% ของคนที่แต่งงานแล้วและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี

“VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลเวชธานี” หรือ ศูนย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้เปิดให้บริการดูแลลูกค้ากว่า 3,000 ราย สร้างความสำเร็จมากกว่า 80% ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานทั่วไปในการรักษาการมีบุตรยากในทั่วโลก ที่จะอยู่ประมาณ 35-40% โดยหนึ่งปัจจัยที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูงมาจากการมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้มีบุตรยากมายาวนาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการวางแผนมีบุตรให้คู่สมรส โดยมีบริการตั้งแต่การเก็บแช่แข็งไข่ในผู้หญิง เพื่อการตั้งครรภ์ในอนาคต ซึ่งสามารถแช่แข็งเซลล์ไข่ได้นานถึง 10 ปีและไม่ทำให้เกิดความผิดปกติของทารกและไม่เป็นผลเสียต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงบริการเก็บน้ำเชื้อสำหรับผู้ชายที่ต้องการวางแผนมีบุตรในอนาคต และยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ชายที่ทำหมันไปแล้วแต่อยากกลับมามีบุตรอีกครั้ง

นอกจากนี้ ในด้านเทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร ที่ VFC มีบริการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI), การทำเด็กหลอกแก้วอิ๊กซี่ (ICSI),  และการตรวจวินิจฉัยโครโมโซมตัวอ่อนเพื่อหาตัวอ่อนที่สมบูรณ์สุดเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ ทำให้ได้ทารกที่แข็งแรงปลอดภัย รวมถึงรักษาเตรียมความพร้อมการมีบุตร เช่น การส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy), การผ่าตัดผ่านกล้องในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพสตรีและความสมบูรณ์ของรังไข่ หรือมีภาวะซีสต์ที่รังไข่ หรือกลุ่มที่มีปัญหาผนังมดลูกบาง และการเป็นภาวะ PCOS ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากฟองไข่ไม่โต ทำให้ไข่ไม่ตกสม่ำเสมอ

ทีมแพทย์เฉพาะทางประกอบด้วย

  • นพ.วรวัฒน์ ศิริปุณย์ สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  • พญ.วนากานต์ สิงหเสนาสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  • พญ.ศรมน ทรงวีรธรรมสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

นอกจากนี้ “VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลเวชธานี” ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist) ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการดูแลเพาะเลี้ยงตัวอ่อน โดยนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนได้รับการรับรองจากสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย (ATE) และสมาคมด้านการเจริญพันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (ESHRE : European Society of Human Reproduction and Embryology) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรทางการแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์หรือการมีบุตรยากที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ทำให้ทุกการบริการและเทคนิคต่าง ๆ เป็นวิธีที่ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคน

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือ การมี “ห้องแล็บ VFC” สำหรับการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจรทำให้การดูแลเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเป็นไปตามมาตรฐานปลอดภัย ทำให้การให้บริการของ VFC ประสบความสำเร็จและมีอัตราการตั้งครรภ์ได้ในระดับสูง

โปรแกรมรักษาผู้มีบุตรยากและตรวจรักษาที่ได้รับความนิยม ได้แก่

  • โปรแกรมICSI : การทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธีการคัดอสุจิที่แข็งแรงและฉีดเข้าไปในไข่เพื่อการปฏิสนธิแล้วย้ายเข้าไปใส่ในโพรงมดลูกของคุณแม่เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ โดย VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร มีอัตราการตั้งครรภ์จากการทำ   ICSI สูงถึง 88.61% เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าในการคัดไข่และอสุจิคุณภาพดี เพื่อตัวอ่อนที่ดี
  • โปรแกรมIUI : การคัดกรองอสุจิแล้วฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง โดยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ที่สูงกว่าธรรมชาติ เนื่องจากมีการคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงและฉีดเชื้ออสุจิในช่วงที่มีไข่ตกหรือใกล้เคียง ทำให้เกิดการปฏิสนธิเลียนแบบธรรมชาติ เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งผู้ชายและผู้หญิง: ตรวจสุขภาพคู่ ทั้งว่าที่คุณพ่อและคุณแม่ เพื่อการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์และปลอดภัยของทารกในครรภ์ ครอบคลุมทุกรายการ สำหรับการวางแผนมีบุตรโดยเฉพาะ เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ อาจมีความเสี่ยงจากโรคหรือความผิดปกติได้
  • โปรแกรมEgg freezing : การฝากไข่ เพื่อการตั้งครรภ์ในอนาคตสำหรับผู้ที่วางแผนจะมีบุตร เพื่อไม่ให้อายุและปัจจัยการตั้งครรภ์ยากเป็นอุปสรรคในการมีลูก เนื่องจากเรามีระบบการดูแลรักษาหลังการฝากไข่ที่ดีภายใต้การใต้การดูแลและควบคุมอุณหภูมิของนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่มีความชำนาญ สร้างความมั่นใจในการรักษาคุณภาพไข่ได้มากกว่า 10 ปี สำหรับอายุที่มีความเหมาะสมในการฝากไข่ควรอยู่ที่ประมาณ 28-35 ปี เนื่องจากไข่มีความสมบูรณ์ที่สุด
  • โปรแกรมCASA : วิเคราะห์คุณภาพอสุจิอย่างละเอียดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง มองเห็นชัดเจนมากกว่าดูด้วยตาเปล่า  ทำให้ทราบสาเหตุและแก้ไขได้ตรงจุดเพื่อโอกาสสำเร็จของการมีลูกที่ง่ายขึ้น

หากคู่สมรสแต่งงานครบหนึ่งปี ไม่มีการคุมกำเนิด แต่ยังไม่ท้องสักที ลองสังเกตดี ๆ เพราะมีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้มีภาวะมีบุตรยาก ใครที่วางแผนสร้างครอบครัว แต่กำลังประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก “VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร” พร้อมให้คำปรึกษาและบริการแบบ One Stop Service เพราะ VFC ได้รับการรับรองมาตรฐานรายโรคเกี่ยวกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก CCPC จาก JCI รายแรกของโลก เพื่อช่วยดูแลและแก้ปัญหาการมีบุตรยากให้แก่ทุกครอบครัว ครบจบทุกปัญหาในที่เดียว โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี โอกาสที่จะตั้งท้องจากการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) อยู่ที่ 15-20% และยิ่งอายุมาก 35-40 ปี มีโอกาสท้องจากการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) เพียง 10% ส่วนคนที่รอจนถึงอายุ 40 ปี โอกาสท้องจากการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ยิ่งน้อยกว่า 5% อย่ารอจนช้าเกินไป!

 

 

Share: