ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่กลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช เพื่อลงทุนผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

193
0
Share:

 

เมื่อเร็วๆ นี้ – ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี นำโดย นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาวจำนวน 500 ล้านบาทให้แก่ นายรัฐพล วิริยะพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช โดยให้วงเงินสินเชื่อเพื่อใช้สำหรับลงทุนโรงงาน เครื่องจักร และเทคโนโลยีสำหรับผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น EQS (100% Fully Electric Vehicle) ที่ประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดมลพิษทางอากาศสำหรับรถยนต์โมเดลอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ทีเอ็มบีธนชาต เล็งเห็นความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน และพร้อมเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนการลงทุนให้กับลูกค้าธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จ

Share: