ธนาคารกรุงเทพ หนุนธุรกิจใช้บริการ e-Withholding Tax ต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เร่งขับเคลื่อน Digital Business

378
0
Share:

 

นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางศุภางค์ ศกุนตนาค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทหน่ำเซียน (ขวาสุด) และนางดรุณี ยินดีผลเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ที่ 2 จากขวา) ประกาศความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดบริการ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ ด้วยบริการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) เชื่อมต่อผู้ประกอบการเข้ากับระบบชำระภาษี โดยมีธนาคารเป็นคนกลางช่วยทำรายการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลพร้อมเงินภาษีให้กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้จ่ายเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบ และชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง รวมถึงไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) ให้กับผู้รับเงินอีกต่อไป ถือเป็นบริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจทั้งเรื่องความสะดวก ช่วยลดต้นทุน และประหยัดเวลา โดยเฉพาะธุรกิจที่มีคู่ค้าจำนวนมาก สอดรับความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญในยุค New Normal รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนระบบนิเวศทางธุรกิจสู่ความเป็น Digital Business อย่างสมบูรณ์

Share: