บีเอเอสเอฟ (ประเทศไทย) แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการกลุ่มสำหรับประเทศไทยและเวียดนาม

203
0
Share:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ประเทศไทย) ได้แต่งตั้ง น.ส.รสจันทร์ โลหะกิจสงคราม เป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มสำหรับประเทศไทยและเวียดนาม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยรับตำแหน่งต่อจาก นายเพทรุซ อึ้ง ซึ่งเกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

น.ส.รสจันทร์ เริ่มต้นทำงานให้บริษัท บีเอเอสเอฟ (ประเทศไทย) ในปี พ.ศ. 2547 ในธุรกิจ Automotive Coatings Refinish สำหรับอาเซียน จากนั้นได้ทำงานในตำแหน่งต่างๆ ทั้งด้านการขายและการตลาดในธุรกิจการพ่นสีเคลือบยานยนต์และบริษัทตัวแทนในอาเซียน ล่าสุดได้รับดูแลรัผิดชอบธุรกิจในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ปัจจุบันไม่เพียงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มสำหรับประเทศไทยและเวียดนาม ยังทำหน้าที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท BASF (Thai) Limited, BASF Chemcat (Thailand) Limited และ Thai Ethoxylate Company Limited และ BASF Vietnam Limited

“ดิฉันรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับโอกาสนี้ โดยตลอด 55 ปีที่ผ่านมา บีเอเอสเอฟ ประเทศไทย ได้สร้างเครือข่ายลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ดิฉันหวังว่าจะใช้ประสบการณ์ 18 ปีที่ได้รับจากบริษัทในการ ยกระดับและขับเคลื่อนรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่น และรองรับแผนธุรกิจในอนาคตได้มากขึ้นผ่านนวัตกรรมและการเป็นหุ้นส่วน โดยมีผู้คนและลูกค้าเป็นแกนหลัก ดิฉันมีความกระตือรือร้นในการปลูกฝังความเป็นผู้นำในหมู่เยาวชนที่มีพรสวรรค์และส่งเสริมพนักงานที่มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม” รสจันทร์ โลหะกิจสงคราม กล่าว

 

Share: