บ.ย่อยแกร่งหนุนกำไรทุนธนชาตไตรมาส 1/64  พร้อมลุยธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน สร้างผลตอบแทนเพิ่ม

235
0
Share:

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 มีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,078 ล้านบาท โดยได้รับแรงสนับสนุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมกับลงทุนจัดตั้ง “บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด” ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน (Asset-based Financing) เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มให้บริษัทฯ

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP กล่าวว่า “ในไตรมาส 1 ปี 2564 TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,521 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิของบริษัทย่อยต่าง ๆ จำนวน 930 ล้านบาท ซึ่งแต่ละบริษัทยังมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทั้งบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจำนวน 600 ล้านบาท ปรับตัวลดลง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ยังได้รับผลกระทบทางลบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปีนี้ มีจำนวน 1,078 ล้านบาท ลดลง 18.7% จากไตรมาส 1 ปีก่อนหากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

ปัจจุบัน TCAP ยังมีเงินสดคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมากจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เราพยายามศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเงินสดที่มีไปลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งทางเลือกหนึ่งก็คือธุรกิจการให้สินเชื่อ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่กลุ่มธนชาต    มีความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้จัดตั้ง  “ บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด”  เพื่อประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน (Asset-based Financing) ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อธุรกิจระยะสั้นและระยะกลาง ที่มีหลักประกัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้า และเป็นการสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ TCAP ต่อไปในอนาคต โดย TCAP จะถือหุ้นในบริษัท ธนชาต พลัส 100% ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินธุรกิจได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้”

 

Share: