มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชื่นชมผลงาน “โลกของอเล็ก ชนกรณ์” ศิลปินเด็กพิเศษ เชื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็กเยาวชนไทย

1182
0
Share:

 

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยนายสิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ชื่นชมและยินดีกับ นายชนกรณ์ พุกะทรัพย์ นักเรียนชั้น ม.5 ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ด้วยการจัดงานแสดงผลงานดิจิทัลอาร์ท “โลกของอเล็ก ชนกรณ์” ภายใต้คอนเซปต์ You can do it I can do it. #อย่ายอมแพ้ #nevegiveup ของศิลปินเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดรูปแบบงานในลักษณะดังกล่าวฯ นับเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็กเยาวชนไทย แม้อเล็กจะเป็นเด็กพิเศษ ออทิสติก และแอลดี แต่ก็สามารถทลายข้อจำกัดความบกพร่องที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ด้วยความมุมานะ พยายาม ฝึกฝน ลงมือทำ ผ่านบทเรียน บทพิสูจน์มากมายจนมีผลงานเป็นของตัวเอง

Share: