รพ.นวเวช พัฒนาระบบ Stroke Fast Track รักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

68
0
Share:

พร้อมดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

เพราะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทุกนาทีคือชีวิต “โรงพยาบาลนวเวช” โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา มุ่งมั่นยกระดับทางการแพทย์ พัฒนาระบบ Fast Track เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน (Acute Ischemic Stroke) ภายใต้การดำเนินงานของทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ยาวนาน พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ สามารถดูแลได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

“โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ที่อาจมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดตีบหรือแตก ทำให้สมองบางส่วนทำงานผิดปกติ เนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่ทนต่อการขาดเลือดได้ในเวลาที่จำกัด ดังนั้น ‘เวลา’ จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่สมองขาดเลือด เพราะฉะนั้นการรักษาที่เร็ว ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็ว โดยปกติแพทย์จะใช้วิธีการรักษาด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ซึ่งเป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานและได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดี แต่กลับมีข้อจำกัดด้านเวลา รวมทั้งต้องอยู่ภายใต้ความพร้อมของสถานพยาบาล ความพร้อมของทีมแพทย์ และความพร้อมของเครื่องมือสำหรับตรวจวินิจฉัย

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลนวเวช จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง หรือทำการใส่สายสวนเอาก้อนเลือดที่อุดตันออกจากเส้นเลือดสมอง (Endovascular Thrombectomy) ภายใน 6 ชั่วโมง ตามสภาวะอาการของผู้ป่วย ด้วยระบบ “Fast Track” พร้อมดูแลรักษาทุกกระบวนการ ตั้งแต่การส่งรถพยาบาลไปรับจนถึงการรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน รวมถึงการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดสมอง และระบบประสาท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการเจ็บป่วย

สำหรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย ด้วยระบบ “Stroke Fast Track” เริ่มจากการประเมินอาการโดยใช้ BEFAST Stroke Assessment โดยจำแนกเป็น B = Balance เดินเซ เวียนศีรษะ บ้านหมุน, E = Eye ตามัวมองไม่เห็น, F= Faceปากเบี้ยว, A = Arms แขนขาอ่อนแรง, S = Speech ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด พูดลำบาก และ T = Time ระยะเวลาเกิดอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเกิดการปวดศีรษะขึ้นแบบเฉียบพลัน จะต้องรีบนำเข้า “Stroke Fast Track” แล้วทำการรักษาทันที ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.ให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากมีอาการ
2.ใส่สายสวนเพื่อเอาลิ่มเลือดออกภายใน 6 ชั่วโมง เมื่อมีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้าม
3.ผ่าตัดเพื่อลดความดันในสมอง กรณีมีเลือดออก หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้

ศูนย์โรคระบบสมอง (Neurology Center) โรงพยาบาลนวเวช พร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ตามแนวทาง Stroke Fast Track เพื่อทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันกับเวลาที่มีจำกัด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนวเวช พร้อมใช้สิทธิการรักษา UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ตลอดระยะเวลาการรักษาทีมแพทย์ของโรงพยาบาลนวเวช จะดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาละลายลิ่มเลือดจนครบ และได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤตแล้ว แต่ถ้าไม่สามารถละลายลิ่มเลือดได้ และมีความจำเป็นต้องลากสวนลิ่มเลือด ทีมแพทย์ก็จะทำการลากสวนลิ่มเลือดในสมอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ยกเว้นกรณีการรักษาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว โดยสามารถติดต่อเรียกรถฉุกเฉิน โรงพยาบาลนวเวช โทร. 0 2483 9944

โรงพยาบาลนวเวช มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่ดี มีคุณภาพ และเข้าถึงง่าย พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และทีมแพทย์เฉพาะทาง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคระบบสมอง โรงพยาบาลนวเวช โทร. 02 483 9999 I www.navavej.com

Share: