สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งชิวๆ ชมวิวหลักล้าน” RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2020

293
0
Share:

 

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ (ยืนที่ 6 จากซ้าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน นายสุชาติ เจริญศรี (ยืนที่ 5 จากขวา) รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ในฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายวรวิทย์ บุณยเนตร (ยืนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ประธานอนุกรรมการด้านกิจกรรมเพื่อสันทนาการ ร่วมแถลงข่าวจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งชิวๆ ชมวิวหลักล้าน” RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2020 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ เขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี ในโอกาสครบรอบ 118 ปี กรมชลประทาน และครบรอบ 50 ปีเขื่อนแม่กลอง รายได้จากการจัดงานจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล สนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทานและโรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนใกล้เคียง ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเข้าร่วมงานได้ที่ www.jogandjoy.com

Share: