เปิด 4 ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอคืนเบี้ยประกันโควิดเต็มจำนวนแบบออนไลน์ สำหรับลูกค้าอาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย

886
0
Share:

 

จากการที่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัยได้เสนอคืนเบี้ยประกัน โควิด ให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวก ตลอดจนลดความหนาแน่นของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ลูกค้าจำนวนมากจะเข้ามาทำธุรกรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้ง 2 บริษัทจึงได้จัดทำคำแนะนำในรูปแบบ Infographics ตลอดจนเผยแพร่ QR Code เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

อันดับแรก เตรียมความพร้อม – เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

 

ขั้นตอนที่ 1 – Scan QR Code

 

ขั้นตอนที่ 2 – กรอกข้อมูลตามกรมธรรม์

 

ขั้นตอนที่ 3 – กรอกรหัส OTP

 

ขั้นตอนที่ 4 – เลือกช่องทางการรับเงินคืน

ทั้งนี้การคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน หมายถึง ลูกค้าจะได้รับเงินที่ซื้อกรมธรรม์โควิดตั้งแต่แรก คืนครบทั้งหมด แม้ว่าการคุ้มครองจะผ่านมาแล้วหลายเดือน ไม่ได้หักเงินตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ เช่น 2-4 เดือน เหมือนที่บริษัทที่ปิดไปแล้วจ่ายคืนลูกค้า และสุดท้ายได้เงินคืนคนละประมาณ 50-90 บาท

 

อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย ขอย้ำว่าการคืนเบี้ยประกันภัยโควิดเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยแจ้งเคลมค่าสินไหม นับเป็นแนวทาง เพื่อดูแลผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม ในขณะที่บริษัทยังคงมีความมั่นคงเพียงพอ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับคำขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆ ขณะนี้ทั้ง 2 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ
ลูกค้ากรมธรรม์โควิดของอาคเนย์ประกันภัย สามารถสแกน QR Code ได้ที่ช่องทางออนไลน์หลัก คือ
เว็บไซต์: www.southeastinsurance.co.th
Facebook: www.facebook.com/Segsoutheastpage
LINE: @Southeast.th
ลูกค้ากรมธรรม์โควิดของไทยประกันภัย สามารถสแกน QR Code ได้ที่ช่องทางออนไลน์หลัก คือ
เว็บไซต์: www.thaiins.com
Facebook: www.facebook.com/pchangthaiinsurance
LINE: @pchang

สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนรูปแบบคลิปวีดิโอได้ตามลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=JcH4FKAJLGw

Share: