‘เอพี ไทยแลนด์’ เผยความสำเร็จโครงการ ‘เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’

335
0
Share:

เป็นที่น่าชื่นชมและจับตามอง เมื่อบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) องค์กรระดับผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ อย่างแท้จริง ได้ก้าวเข้ามาเอ็มพาวเวอร์บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการเพื่อให้สามารถมีชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้ โดยร่วมกับ 4 พันธมิตรหลัก ในโครงการ ‘เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’ โดยมีเจตจำนงสำคัญในการมอบโอกาสผู้พิการในการเข้าถึงทักษะใหม่ ๆ ที่ใช้งานได้จริง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน รวมถึงการเข้าถึงตลาดงานคุณภาพเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดทางสังคม ที่สะท้อนคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชนในประเทศ ซึ่งเอพี ไทยแลนด์ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนทุกคนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านองค์ความรู้ มุมมอง และทักษะใหม่ ๆ ที่นำมาซึ่งนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปีนี้ได้ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพคนไปสู่เยาวชนและบัณฑิต ผู้พิการ ภายใต้โครงการ ‘เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’ เพื่อเอ็มพาวเวอร์บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ ให้สามารถมีชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมใหญ่ ได้แก่ IW-Inclusive Workplace ปีที่ 2 เพื่อเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน มีบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการกว่า 100 คน จาก 21 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศเข้าร่วม ด้วยหลักสูตรพิเศษเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดงานจริง และล่าสุดกับงานสัมมนาครั้งใหญ่ของประเทศอย่าง AP-SEAC presents Creative Talk Conference 2022 (CTC 2022) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ได้มอบโอกาสแก่เยาวชนผู้พิการ ได้เข้าร่วมกว่า 240 ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งในรูปแบบ On Ground และ Online

“การจัดงานครั้งนี้มีการดีไซน์พื้นที่เป็นพิเศษในรูปแบบ Universal Access เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรองรับผู้พิการได้อย่างครอบคลุมที่สุด ทั้งผู้พิการทางสายตา ทางการเคลื่อนไหว และการได้ยิน ให้สามารถร่วมงานรับองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก อาทิ การพิมพ์อักษรเบรลล์ในบัตรเข้าร่วมงาน มีช่องลงทะเบียนที่มีความกว้างเป็นพิเศษรองรับผู้พิการที่นั่งวีลแชร์ ตลอดจนมีล่ามภาษามือบนเวที เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่วิทยากรบรรยาย เข้าถึงองค์ความรู้และทักษะแห่งอนาคตที่นำไปใช้ได้จริง เช่นเดียวกันกับผู้ร่วมงานท่านอื่น ให้พร้อมกับโอกาสดีๆ ที่กำลังจะเข้ามา บริษัทฯ หวังว่างาน AP-SEAC presents Creative Talk Conference 2022 ในปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิดกว้างทางความรู้ให้กับน้อง ๆ เยาวชนและบัณฑิตผู้พิการ รวมถึงยังเป็นการเซ็ตมาตรฐานใหม่ให้กับการจัดงานสัมมนาต่อไปของประเทศ เพื่อมอบโอกาสที่ให้กับทุกคนในสังคมในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ” นายวิทการ กล่าว

นายวิทการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการพูดคุยกับน้อง ๆ ผู้พิการ หลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจอย่างเปี่ยมล้นที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ต่าง ๆ ซึ่งเขาไม่เคยได้เข้าร่วมมาก่อน นอกจากนี้ ยังมีหลาย ๆ คนที่มีตั้งใจมาฟังประสบการณ์และไอเดียจากวิทยากร เพื่อเข้าถึงเทรนด์ต่าง ๆ และสานฝันอาชีพในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น YouTuber, Content Creator, Interior Design และนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเอพี ไทยแลนด์ มีความภูมิใจ และยินดี ที่ได้ร่วมส่งต่อพลังบวกไปถึงทุกคน ให้ทุกคนมีกำลังใจทำตามความฝัน โดยเฉพาะกับบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ เราอยากให้ทุกคนมองไปข้างหน้า ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและเชื่อในศักยภาพตัวเอง ซึ่งเอพี ไทยแลนด์และพันธมิตรพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนเดินตามความฝันอย่างเต็มที่ ด้วยการมอบโอกาสในการเข้าถึงทักษะแห่งอนาคตที่ใช้งานได้จริง ด้วยความรู้ที่ทันยุคสมัย เพื่อทะลายทุกข้อจำกัดชีวิต ให้ทุกคนสามารถสร้างเส้นทางเพื่อเดินสู่เป้าหมายให้สำเร็จ ด้วยพลังในตัวของทุกคน”

ความสำเร็จครั้งนี้มาจากพาร์ตเนอร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 4 องค์กร ได้แก่ SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรและองค์กร ที่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต, VULCAN COALITION (วัลแคน โคอะลิชั่น) องค์กรที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีภารกิจหลักในการสร้างงานและรายได้ให้กับ ผู้พิการ, CREATIVE TALK (บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด) ผู้ริเริ่มจัดงาน Creative Talk Conference ขึ้นในไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพและลดช่องว่างของการจ้างงาน รวมถึงอาสาสมัครกว่า 200 คน ที่ทำงานอย่างสุดพลัง ส่งผลให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

บมจ. เอพี ไทยแลนด์ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Creative Talk มาอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วมงานจากหลักสิบมาเป็นหลักหมื่นในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเอ็มพาวเวอร์ความคิดสร้างสรรค์และจุดประกายไอเดียให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน และมีส่วนสรรค์สร้าง Creative Economy ให้กับเมืองไทย และในฐานะบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศ สิ่งหนึ่งที่เอพียึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานในมิติด้านสังคม คือ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนด้วยการสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้

ด้านนางสาวเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด หนึ่งในพันธมิตรของโครงการ ‘เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’ กล่าวว่า ปกติการเข้าร่วมอีเวนต์ต่าง ๆ  ของน้องผู้พิการไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าไม่ได้ออกแบบให้ผู้พิการเข้าถึงได้ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มน้องหูหนวก ถ้าไม่มีล่ามภาษามือแปล เขาจะไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่วิทยากรพูดเลย หรือจะเป็นกลุ่มผู้พิการทางสายตา ถ้าไม่มีอาสาสมัครที่มีความเข้าใจในการพาเดิน อธิบายสิ่งต่าง ๆ รวมถึงผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้วีลแชร์หากทางเดินแคบ ก็จะค่อนข้างลำบากในการไปยังจุดต่าง ๆ ซึ่งงาน CTC 2022 นี้ มีการออกแบบรองรับการเข้าร่วมงานของ ผู้พิการทุกประเภท รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมในบูธต่าง ๆ อย่างของเอพี ไทยแลนด์ ที่ผู้พิการสามารถร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อทำเทสต์ว่าตัวเขามีจุดแข็งในด้านใด ซึ่งแอปพลิเคชันของเอพี รองรับระบบ accessible ของโทรศัพท์มือถือ สามารถเปิดประสบการณ์ที่ดีให้กับน้อง ๆ ได้มีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียม

หนึ่งในผู้พิการทางการมองเห็น นางสาวธนัญชกร สันติพรธดา เล่าถึงความรู้สึกทีได้เข้าร่วมงาน CTC 2022 นี้ว่า “ประทับใจมากเนื่องจากมี Inclusive Design เข้ามา ทำให้ตนเองและเพื่อนๆ สามารถเข้าร่วมงานได้เต็มที่ เป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้เรารับรู้เทรนด์ต่อจากนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ทำให้มีไอเดียไปต่อยอดให้กับตัวเอง สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวความรู้จากงานนี้ไปมากแค่ไหน ถ้าไม่ลงมือทำ ก็จะไม่สามารถทำให้ตัวเราพัฒนาได้ งานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อให้เราก้าวทันโลกในปัจจุบันรวมถึงอนาคต ขอขอบคุณเอพี ไทยแลนด์ ซึ่งสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงที่มีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เรามีส่วนร่วมได้จริง สนุกไปกับงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานได้จริง”

นายธาม บันลือธัญลักษณ์ ผู้พิการทางออทิสติก กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Conference ระดับประเทศ ทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้ คือ ทักษะชีวิต และเปิดประสบการณ์ที่ไม่มีในโรงเรียน ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทั้งเอพี และบริษัทต่าง ๆ ที่ทำให้ผมและเพื่อนๆ ผู้พิการ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เพิ่มทักษะให้กับตัวเองได้”

นางสาวกมลวรรณ กระถินทอง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เปิดเผยว่า “ผู้พิการแต่ละคนมีต้นทุนทางชีวิตไม่เท่ากัน แต่มีโอกาสในการเรียนรู้ได้เหมือนกัน อย่างเช่นงาน CTC 2022 ครั้งนี้ ได้จุดประกายและกระตุ้นพลังบวกในตัวเอง ให้ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสุข ที่ผ่านมาตนเองเมื่อจบการศึกษาได้สมัครงานไปหลายแห่ง พอถึงขั้นตอนการไปสัมภาษณ์ พบว่าเรานั่งวีลแชร์ บางแห่งก็ปฏิเสธทันทีโดยไม่ได้เปิดโอกาสในการพูดคุยใด ๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ หลายแห่งเปิดกว้าง และรับผู้พิการเข้าทำงาน ให้ได้สานฝันทำงานที่เรารัก สำหรับตนเองมองว่าในอนาคตนอกเหนือจากการทำงานที่ตรงกับวิชาชีพแล้ว ยังอยากที่จะทำงานด้านสังคมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ ผู้พิการด้วยเช่นกัน”

 

Share: