ไทยซุปเปอร์โมเดล และสมาร์ทบอย 2020 ขอบคุณผู้สนับสนุนแต่งหน้า

290
0
Share:

คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอม, คุณอนุรักษ์ โกศลโชติชโลธร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC  บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การต้อนรับ นางสาว ณัฐชา ชยางคานนท์ (กานต์) ไทยซุปเปอร์โมเดล 2020 และตำแหน่ง Digital’s Choice, นายอาคริส อธิญญานนท์ (คริส) สมาร์ทบอย 2020 และคณะในโอกาสที่มาขอบคุณเครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC ที่สนับสนุนการแต่งหน้าตลอดการประกวดฯ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC ให้ทุกคนในโอกาสนี้ด้วย  ณ  บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

 

Share: