Blended Learning เทคนิค “ผสม” การเรียนรู้ตามใจชอบ

317
0
Share:

“ในโลกยุคที่พวกเราหลายๆ คนโตกันมานี้ มนุษย์ถูกขีดเส้นคำว่า ‘การศึกษา’ ไว้เพียงช่วงเริ่มแรกของชีวิตเท่านั้น คือการศึกษาในโรงเรียน เข้าอนุบาล ประถม มัธม แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัย จากนั้นโตมาก็ต้องทำงานไปจนเกษียนอายุ การศึกษาประเภทนี้คือ Education ที่เดินแบบเส้นตรงราบเรียบซึ่งไอเดียของการหาความรู้ถูกครอบงำด้วยการศึกษาที่เป็นทางการ (Formal Education) มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ทำให้คนที่อยู่ในช่วงอายุอื่นๆ ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เสียเปรียบ และกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ถูกหยิบไปใช้ประโยชน์ต่อยอดมากนัก”

 

 

อริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer & Managing Director – SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ในความเป็นจริง ทุกวันนี้ทักษะที่เราจะต้องใช้แรง ใช้ร่างกาย ใช้สองมือทำเองโดยตรง (Hard Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา มีแต่จะล้าสมัยเอาทุกวัน เพราะส่วนมากมันถูกจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างคาดเดาได้ยาก ทำให้คุณไม่สามารถจะมานั่งนิ่งนอนใจกับภูมิความรู้ที่มีแต่เสื่อมไปและถูกแทนที่ได้เสมอ

หากลองมานึกดู ไม่ใช่เรื่องแปลก เวลาที่คนต้องการซื้อของอะไรก็ตาม เราต้องมองหาวันผลิตและวันหมดอายุของสินค้าต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่กำลังจะซื้อนั้นเป็นของที่ดี มีคุณภาพ แต่สำหรับมนุษย์ คนทั่วไปอย่างพวกเรานั้นต่างจากสินค้า พวกเราไม่มีตราประทับว่าเมื่อไหร่ที่จะหมดอายุ เมื่อไหร่ที่ความรู้ความสามารถของเราจะไม่เป็นที่ต้องการ ล้าสมัย แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ เมื่อสิ่งที่เคยเป็นเรื่องใหม่ในวันนี้กลับกลายเป็นเรื่องเก่าล้าสมัยเพียงไม่กี่อึดใจ เราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความรู้ ความสามารถของเราจะเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลา

ยิ่งไปกว่านั้น โดยปกติคนเราไม่ชอบอยู่ในภาวะของ ‘ความไม่รู้’ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน แต่ในขณะเดียวกันคนเราก็ไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องเหตุเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นั่นแปลว่า หนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาภาวะของความไม่รู้ได้ และทำให้ทักษะความรู้ยังเป็นที่ต้องการตามยุคตามสมัยได้ คือ การหมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ดังนั้นเมื่อทราบเช่นนี้แล้ว การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่คนมีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น กว้างขวางมากขึ้น ล้ำสมัยมากขึ้น นำมาซึ่งเครื่องมือและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย นั่นแปลว่าหากคนมี Learning Mindset คือมีความเข้าใจ และสนใจที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองอยู่เสมอจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เขาหรือเธอย่อมจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าใคร

หากแต่ในเมื่อคนเราเกิดมาแตกต่างกันโดยพื้นฐาน แต่ละคนจึงมีปัจจัย มีเงื่อนไขในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป โดยในแง่ของการเรียนรู้ คนเราจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเยี่ยมได้ก็ต่อเมื่อค้นพบรูปแบบของการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวของผู้เรียนเองมากที่สุด นั่นเป็นเพราะไม่มีใครชอบถูกบังคับ เรื่องของการเรียนรู้ก็เช่นกัน นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่อง Blended Learning หรือการบูรณาการการเรียนรู้

Blended leaning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ

Blended Learning ในช่วงแรกๆ คนที่นำ “ส่วนผสม” ของการเรียนรู้ต่างๆ มาผสมนั้นเดิมอาจจะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ครู อาจารย์ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว คนที่ผสมนี้ก็คือคนเรียนนี่เอง

เมื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นโตมากับเทคโนโลยี ดังนั้นการใช้แนวทาง Blended Learning หรือการเรียนรู้แบบผสมผสานดูน่าจะเป็นแนวทางที่น่าจะเข้าทางที่สุดสำหรับการปรับปรุงการเรียนรู้ในยุคนี้ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการสร้างให้มี Learning Mindset แล้วยังมีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

เพราะโจทย์สำคัญของการเรียนรู้ยุคนี้คือต้องทำให้ผู้เรียนอยากเรียน เลือกวิธีเรียน เวลาเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการเรียนที่ตรงจริต เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

อย่างไรก็ตามไม่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความรู้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากในอนาคตคนมีโอกาสเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่ต้องการได้เอง แน่นอนว่าย่อมจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของเราไปได้อีกมาก…

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้แล้วกับ SEAC พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ YourNextU โมเดลการเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ให้คุณเรียนรู้ในรูปแบบไม่มีลิมิต (Unlimited) ตั้งแต่วันนี้ ที่ www.yournextu.com

ภาพ: pixabay

Share: