CPL รับรางวัลกิจการต้นแบบมาตรฐาน S-MARK

128
0
Share:

นางแอนนา จงวสุสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป หรือ CPL ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในฐานะ 1 ใน 5 ผู้ผลิตกลุ่มแรกที่ร่วมเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ ในการขอรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย S-MARK เพื่อยกระดับความปลอดภัย โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน S-MARK ได้รับการยอมรับว่า เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

Share: