KS พาลูกค้าเยี่ยมบ้านโอสถสภา

213
0
Share:

KS พาลูกค้าเยี่ยมบ้านโอสถสภา

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นำลูกค้าและนักลงทุนร่วมกิจกรรม KS Company Visit 2019 รับฟังข้อมูลธุรกิจจากโอสถสภาผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินงานพร้อมชี้แจงแผนการลงทุนและนโยบายการดำเนินธุรกิจปี 2562 รวมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตขวดแก้วและกระบวนการบรรจุ M150 โรงงานอยุธยา  เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการลงทุนต่อไป

Share: