Satang คว้ารางวัล MIKE Award 2020 ด้านการจัดการนวัตกรรมและความรู้

416
0
Share:

เว็บเทรดคริปโทเคอเรนซี่ ฝีมือคนไทย Satang Pro รับรางวัล ระดับโลก Thailand Mike Award 2020 (ไทยแลนด์ ไมค์ อวอร์ด   2020) ซึ่งเป็น รางวัลระดับชาติและระดับโลกด้านความสำเร็จในนวัตกรรมและการบริหารจัดการความรู้ อันนำไปสู่ความสำเร็จของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน

ปรมินทร์ อินโสม ผู้ก่อตั้งและซีอีโอสตางค์ เปิดเผยว่า “สตางค์เป็นหนึ่งใน 4 บริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ในเวทีระดับโลก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศ ร่วมเฟ้นหาองค์กรจากธุรกิจแขนงต่าง ๆทั้งธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล”

รางวัลดังกล่าวมีปัจจัยความยั่งยืน 8 ประการเป็นตัวชี้วัด ได้แก่  1. การเสริมพลังให้พนักงานเพิ่มความรู้เพื่อนวัตกรรม 2. การสร้างความคาดหวัง / ความต้องการ / ประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้ 3. การพัฒนาเครือข่ายภายในและภายนอกและการเชื่อม ต่อการแบ่งปันความรู้ 4. การวางกลยุทธ์วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ การ เปลี่ยนแปลง 5. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนวัตกรรม 6. การลงทุนและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ / บริการ / โซลูชั่นที่อิงความรู้เพิ่มมูลค่า 7. การบังคับใช้การปฏิบัติความรู้และระบบสำหรับการ สร้างความรู้ และ 8. การใช้พื้นที่สร้างสรรค์และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยเป้าหมายของสตางค์คือ สร้าง Digital Asset Ecosystem ให้กับเศรษฐกิจไทย ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่เงินสกุลดิจิทัลเท่านั้น แต่รวมถึง ทุกสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้ด้วยการระดมทุนออก “Token”  (Tokenization) อันเป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เจ้าของสินทรัพย์คนไทย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จากทั่วโลก

 

Share: