SYS Education Fund โครงการส่งเสริมการศึกษาจาก SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีมชั้นนำ เพื่อเยาวชนที่ประพฤติดีได้เรียนต่อเนื่องจนจบ ป.ตรี

290
0
Share:

 

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมามากกว่า 25 ปี ของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS (เอส วาย เอส) ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ชั้นนำของประเทศไทย หนึ่งในภารกิจสำคัญที่เป็นนโยบายหลักขององค์กร ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน คือ “โครงการ SYS Education Fund (เอส วาย เอส เอดูเคชั่น ฟันด์) หรือ SEF (เอส อี เอฟ)” ก่อตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่อง ตั้งแต่มัธยมศึกษาจนจบปริญญาตรี ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้ทุนคืนให้แก่ SYS แต่อย่างใด

และล่าสุด นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น จำนวน7 ทุนด้วยกัน และ นับรวมจาก เปิดโครงการมานั้นได้มอบทุนการศึกษานี้มาอย่างต่อเนื่องจำนวน 37 ทุน

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ เผยว่า“SEF เป็นโครงการที่ SYS มอบให้กับสังคม โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างคน ให้โอกาส คนดี ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อในวันข้างหน้าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

โดยทุนนี้จะเป็นทุนที่ให้เรียนต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี ครอบคลุมทั้งค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพรายเดือน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1 ล้านบาทตลอดอายุทุน นอกจากจะมีเงินทุนให้แล้ว SYS ยังจัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงจิตอาสามาร่วมดูแลนักเรียนทุนด้วย ซึ่งพี่เลี้ยงจิตอาสาเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งเรื่องการศึกษา และการใช้ชีวิตของนักเรียนทุน โดยโครงการนี้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่ 3 มอบไปแล้ว 37 ทุน และมีเป้าหมายที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนครบทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2564”

 

Share: