“TPCS” แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ เสริมทัพธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี

143
0
Share:

 

บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) (TPCS) ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ นายสำเร็จ วจนะเสถียร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยรับผิดชอบการบริหารงานด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโลยี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์และคัดสรรนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกยุคทุกสมัย

นายสำเร็จ วจนะเสถียร มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Technology Officer ของบริษัท Bitkub Blockchain Technology อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเป็น Chief Technology Officer ให้กับ ShuttleOne Network โปรเจคต์บล็อกเชนในประเทศสิงคโปร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านบล็อกเชน และการเขียน Smart Contract รวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile Methodologies โดยจะมารับตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) กำกับดูแลการบริหารจัดการทางด้านไอทีและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย

นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ เป็นผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพเมืองไทย มีประสบการณ์การทำงานด้านไอทีมากว่า 20 ปี และเป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks ที่เป็นกองทุนภายใต้ 500Startups จาก Silicon Valley, USA เพื่อสนับสนุนผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวเข้าสู่เวทีโลก และในปี 2561 ได้ร่วมสร้าง SIX Network เพื่อปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมดิจิทัลครีเอทีฟในประเทศไทย พร้อมสร้าง Definix ระบบ Decentralized Services Platform เน้นเรื่องของการลงทุน ทำให้เกิดสภาพคล่องและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับฝ่ายผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ใช้บริการ ล่าสุดจับมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในการก่อตั้ง ORZON Ventures เพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัพใหม่ๆ ในระดับ Series A-B โดยจะมารับตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) กำกับดูแลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ TPCS ดำเนินธุรกิจตาม Core Values 4 ด้าน ประกอบไปด้วย Technology โดยการมุ่งลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เพียงการลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามกระแสสังคม แต่เน้นการสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง, People ให้โอกาสบุคลากรรุ่นใหม่ในการเสนอลงมือทำและบริหารจัดการ, Creativity เน้นการทำงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ Sustainability คือการลงทุนในหลากหลายภาคธุรกิจเพื่อที่องค์กรจะสามารถอยู่รอดในทุกวิกฤติ

ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา รวมถึงความหลากหลายทางด้านงานไอที, บล็อกเชน, สตาร์ทอัพ ฯลฯ ของผู้บริหารใหม่ทั้งสองท่านนี้ จะช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม Core Values และช่วยเสริมทัพให้องค์กรก้าวต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง

TagsTPCS
Share: