TWZ จัดประชุมผู้ถือหุ้น

133
0
Share:

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2562 รวมถึงพัฒนาการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 

Share: