Insight

Movement

Lastest Video

People

6
ธ.ค.

เปิดใจไรเดอร์พิการ โอกาสสำคัญในการสร้างอาชีพ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

“วันคนพิการสากล” ตรงวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศัก […]

Society