ทีทีบี มอบรางวัล ‘ttb financial well-being awards 2023’ สนับสนุนองค์กรที่ร่วมส่งเสริมและยกระดับชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้พนักงานเงินเดือน

130
0
Share:

 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย นายจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารงานขายและเครือข่ายการขายลูกค้าบุคคล มอบรางวัล “ttb financial well-being awards 2023” ให้กับ 12 องค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการเก็บออมและการใช้จ่าย การส่งเสริมวินัยการบริหารหนี้ที่ดี การมีความคุ้มครองที่อุ่นใจ และการวางแผนลดหย่อนภาษีที่พอดีกับรายได้ และเพื่อตอกย้ำพันธกิจของทีทีบีที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานเงินเดือนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง ด้วยการให้การสนับสนุนองค์กรที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับองค์กรที่สนใจโซลูชันผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าบัญชีเงินเดือน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ttbbank.com/fwb24-ph

Share: