ธนาคารกรุงเทพ บำรุงขวัญ กำลังใจผู้ป่วยทหารผ่านศึก-ตำรวจ-อาสาสมัคร ต่อเนื่องปีที่ 35

118
0
Share:

น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 7จากซ้าย) นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 6 จากซ้าย) และนางนฤมล เข็มวิลาส เจ้าหน้าที่บริหารระดับ AVP ผู้จัดการภาคนครหลวง 5 (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่พร้อมเคียงข้างในทุกสถานการณ์ จัดกิจกรรมบำรุงขวัญผู้ป่วยทหาร-ตำรวจ-อาสาสมัคร ต่อเนื่องปีที่ 35 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 โดยมี พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ที่ 8 จากขวา) และนายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ที่ 7 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึกร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีชุดการแสดงดนตรีนาฎศิลป์ไทยของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงดนตรีจากวงดนตรีกรมดุริยางค์ทหารบกพร้อมคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ ร่วมเป็นนักร้องรับเชิญสร้างความบันเทิง นอกจากนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดแสดงดนตรี มอบเงินบำรุงขวัญ และ ‘กล่องบัวหลวงห่วงใย ใส่ใจทหารผ่านศึก’ ซึ่งบรรจุของใช้ที่จำเป็น แก่ผู้ป่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่บาดเจ็บจากการเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

Share: