ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับเปลี่ยนตารางบิน

340
0
Share:

สายการบินไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนตารางบิน ชี้แจงพร้อมขออภัยผู้โดยสารกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงความใส่ใจดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ด้วยมาตรการดูแลผู้โดยสารที่มากกว่านโยบายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยนอกเหนือจากการชดเชยตามข้อกำหนดแล้วนั้น ยังได้ทำการมอบบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาทเพิ่มเติมให้แก่ผู้โดยสารทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเวลาบินที่ล่าช้าจากกำหนดการเดิมเป็นเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2564 โดยบัตรกำนัลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในหมายเลขการสำรองที่นั่งของผู้โดยสารภายในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่สายการบินฯ มอบแก่ผู้โดยสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการชดเชยตามข้อกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดหาอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร การเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การคืนเงินเต็มจำนวน และการจัดหาที่พัก (ในกรณีที่จำเป็น) ซึ่งสายการบินฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้โดยสารแล้วอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่มีช่วงเวลาเดินทางระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2564 สามารถติดต่อสายการบินฯ ได้โดยกรอกรายละเอียดผ่านแบบฟอร์ม ที่ http://bit.ly/3sBuET0 เพื่อรับบัตรกำนัลในการเก็บรกษาวงเงิน (ซึ่งบัตรกำนัลจะมีมูลค่าสูงกว่าราคาบัตรโดยสาร) เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรกำนัลดังกล่าวในการสำรองที่นั่งได้ด้วยตัวเอง เมื่อผู้โดยสารได้รับรายละเอียดและการยืนยันข้อมูลที่กรอกผ่านแบบฟอร์มแล้ว บัตรกำนัลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้โดยสารภายใน 14 วันหลังจากได้รับข้อมูล

ผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อสายการบินฯ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ การเก็บรักษาวงเงินเครดิต หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสายการบินฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สายการบินฯ จัดให้แก่ผู้โดยสาร ดังต่อไปนี้

  1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่http://bit.ly/3sBuET0 (ช่องทางที่แนะนำ)
  2. ติดต่อผ่านอีเมล ที่[email protected]
  3. ติดต่อผ่านไลน์ ที่@ThaiVietjet
  4. ติดต่อผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติ(chatbot) ที่ www.vietjetair.com

ในขณะนี้ ทางสายการบินฯ ได้เร่งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ได้แก่ การใช้อุปกรณ์เช็คอินแบบพกพา เพื่อเพิ่มตัวเลือกช่องทางการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน การปรับปรุงระบบเช็คอินออนไลน์ การใช้ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ‘Amy AI Chatbot’ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร รวมทั้งการเตรียมขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนรับมอบอากาศยานใหม่เข้าสู่ฝูงบินเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสาร

สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อให้เที่ยวบินทำการบินตามกำหนดตารางบิน พร้อมให้บริการเที่ยวบินด้วยความปลอดภัยสูงสุด และปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทางสายการบินยังได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

 

Share: