LINE MAN Wongnai คว้ารางวัล LinkedIn Talent Awards สาขา Best Employer Brand ประจำประเทศไทย

291
0
Share:

 

LINE MAN Wongnai ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย คว้ารางวัล LinkedIn Talent Awards สาขา Best Employer Brand ประจำประเทศไทย ประเภทองค์กรที่มีพนักงานน้อยกว่า 1,000 คน จากองค์กรที่เข้าร่วมคัดเลือกทั้งหมดกว่า 500 องค์กรในไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ LINE MAN Wongnai ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีไทยที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ปั้นบุคลากรระดับแนวหน้า มุ่งเป้าสู่การเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในไทย

รางวัล LinkedIn Talent Awards จัดขึ้นโดย LinkedIn แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมสำหรับคนทำงานมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงและมีความโดดเด่นด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเป็นองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลาย (Diversity), ความเสมอภาค (Equity) และการไม่แบ่งแยก (Inclusion) ในปี 2022 ที่ผ่านมา จากสถิติบนแพลตฟอร์ม LinkedIn นั้น LINE MAN Wongnai ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีไทยที่มีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นสูงที่สุด (+154%) และมียอดการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับบริษัทเทคโนโลยีไทยในขนาดเดียวกัน รวมถึงมีคนทำงานที่เยี่ยมชมและค้นหาข้อมูลของ LINE MAN Wongnai บนแพลตฟอร์ม LinkedIn มากที่สุด 3 อันดับสายอาชีพ ได้แก่ Engineering & Technology, Business Development และ Marketing ตามลำดับ

คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร จาก LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “12 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่พวกเราชาว LINE MAN Wongnai ยึดถือในการทำงานมาโดยตลอดคือ Core Values ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ Innovate Faster สร้างนวัตกรรม ทำให้เร็ว, Go Deeper ทำงานลงลึก ใกล้ชิดผู้ใช้งาน และ Respect Everyone ให้เกียรติทุกคนเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งได้แบบทุกวันนี้ สำหรับรางวัล Best Employer Brand ถือเป็นหลักไมล์สำคัญในเส้นทางสู่เป้าหมายในการเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างเท่าเทียมกันเพื่อยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น”

Share: