เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย โชว์ผลงานแกร่ง เคาะจ่ายปันผลหุ้นละ 0.60 บาท

47
0
Share:

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เดินหน้าสร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ‘One Platform’ ที่ครอบคลุมธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ส่งผลให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นำโดย นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ นายปณต สิริวัฒน ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินปันผลปีก่อนหน้าที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตอบรับและให้ความร่วมมือต่อนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นอย่างดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติและสอบถาม คณะกรรมการรวมถึงคณะผู้บริหารได้เสมือนการประชุมประจำปีทุกครั้ง แต่เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการทอดถ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้ โดยได้ทำการถ่ายทอดจากวิคเตอร์คลับชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

Share: